Middag, kino m.m.


Med jevne mellomrom arrangerer KK middag for faste deltakere i vår organiserte fritid. Dette, for å oppleve helt andre ting enn det vi ellers gjør når vi treffes. Da møtes vi som regel på pizza eller annet ved en av byens restauranter. Spesielt viktig har dette kanskje vært i den merkelige tiden, da noen av våre aktiviteter, fotballen f.eks., har måttet stenge ned som følger av smittevern og retningslinjer.
Andre prosjekter:Ungdom og unge voksne


Det arbeides med konkret tilrettelegging for ungdom og unge voksne i eget opplegg. På frivillig basis er Kristiansand konsult allerede involvert i oppgaver overfor familier og sårbare barn. Les nedenstående.


Familie & barn

På frivillig basis har Kristiansand konsult lenge vært involvert i oppgaver overfor familier og sårbare barn og unge. Vi har gått inn som rollemodeller, hatt samvær med og tatt oss av barn og unge i familier i ferd med å gå i oppløsning. En skillsmisse er ofte ikke så pen å se på. Når et ekteskap ryker, går det mest ut over de små. Blant våre medarbeidere finnes spesielt dyktige og dedikerte mennesker, med erfaring fra egen barndom. De vet hva en skilsmisse kan innebære for en sart liten barnesjel. All bistand, avlastning eller hjelp inn mot for eksempel kommunale tjenester gjøres uten omkostninger for den enkelte familie.


Kanskje vet du om noen som er i en utsatt livssituasjon, og kunne trengt litt god støtte?! Det være seg en ung person i risikosone, en voksen  med bevegelsesvansker eller en eldre dame som trenger hjelp til innkjøp og transport av dagligvarer?!  Ring oss, eller send noen ord på mail. PS! Opplys aldri navn på vedkommende i epost. Kjenner du til noen som sliter (det spiller liten eller ingen rolle hva problemet består i), så er vi klar for en prat. Vi tør påstå at vi er et team som ganske raskt finner frem til individuelle løsninger som virker. I det minste kan vi love at vi skal gjøre det vi kan for å skape noen fine dager og gode øyeblikk for den det gjelder.


Kristiansand konsult baserer mye av driftsutgiftene på medlemskontingenten. Det koster kr. 150, - for ett års medlemskap. Dette kan vippses til nr. 699865. Medlemskap registreres da automatisk. Hvert enkelt medlemskap er viktig for en organisajon som KK. Vi tar ikke selv betalt fra de som vil delta i noen av våre tilbud. Og når grupper og prosjekter som allerede er godt i gang stadig får flere deltakere, merkes det på budsjettet.


KK disponerer enkelte midler til Barn, ungdom og familier. Ta kontakt dersom du og dere vil benytte noen av disse.

Er det noe du eller dere ønsker, som vi ikke enda har, så ordner vi det!


Design og distribusjon

KK vil i løpet av våren og sommeren 2022 presentere et eget opplegg for blant andre tidligere distributører av Gatemagasinet Klar. Noen av disse representerer nå  Gatemagasinet MOT.Gatemagasinet Klar ble første gang utgitt i 2006, under navnet Klar Kristiansand. Magasinet ble etablert av redaktør, journalist, forfatter og foredragsholder Oddmund Harsvik.

I dag utgis Gatemagasinet av Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Kristiansand. Det distribueres med IOGT - Sammensenteret i Kristiansand og Kirkens Bymisjon i Arendal. Magasinets nye navn er MOT.


Kristiansand konsult jobber i disse dager med å engasjere noen av Gatemagasinets distributører, med flere. Disse vil få tilbud om salg og distribusjon av t-skjorter med helt spesielle design.


Chat- og skriv

Har du noe å snakke om? En vanskelig samtale, et problem som du ikke vil eller tør ta opp med noen?


I februar vil KK tilby Chat- og skrivetjeneste. Svar på henvendelser vil senest foreligge innen 12 timer, og alle samtaler vil bli behandlet konfidensielt. Slike samtaler skal være fortrolige og anonyme. Når du henvender deg til oss er det vår fagleder som tar imot din forespørsel. Denne personen er den eneste i organisasjonen som nødvendigvis vil måtte kjenne til ditt navn eller ditt alias på nett. Vår medarbeider, som har ansvaret for chatten, vil ikke få vite hvem du er, før du selv eventuelt ønsker å fortelle det.


Kristiansand konsult har engasjert en person som skal ha ansvar for skrivetjeneste og chat. Han har selv erfaring med hvor vanskelig det kan være å snakke om det som ikke bør snakkes om. Med seg har han et team av medarbeidere som bidrar ved vanskelige problemstillinger.


Taushetsplikt og unntak.

lenge det ikke er umiddelbar fare for ditt liv eller andres liv, vil du forbli anonym. Medarbeidere som er med i KKs Chat-team er utdannet helsepersonell, og hermed pålagt taushetsplikt etter helsepersonelloven.


Ellers anbefales:

sidetmedord.no, et nettilbud fra Mental Helse.

soschat.no, Kirkens SOS: Telefon 22 40 00 40 (hele døgnet)

Kristiansand konsults telefon: 98 42 50 83 (besvares stort sett mellom 09-24)