Vi bidrar med:

Erfaring, kunnskap og formidling.


1. Det formidles riktig kontakt inn mot instans eller avdeling i kommunen.

2. Tilbud om å bruke KK som mellomstasjon og kontaktpunkt (Vi kan samtale, ordne bosted, bidra med fritid og sosiale sammehenger mm.)

3. Koordinere og legge plan i samarbeid med profesjonelle; Spesialisthelsetjenesten, private, religiøse institusjoner og virksomheter, med  

    utgangspunkt i klients eller samarbeidspartners egne tanker om hva som vil kunne nytte.

4. KK vil stå lojalt på siden hos familie og klient så lenge det ønskes. Vi forsvinner ikke, selv om andre skulle forsvinne. Vi er alltid her.

        Vi tilbyr rådgivende samtaler, og sørger for opprettelse av kontakt med kommunale og frivillige tjenester, som for eksempel;


     Kommunens rusteam, som jobber lavterskel. Å jobbe lavterskel kjennetegnes ved personell som innehar kompetanse med

        gjeldende problem, samt adekvate (tilsvarende behov) åpningstider. Det er ingen krav om henvisning fra lege eller betaling for

        tjenesten.

    

     Akuttpsykiatri (tlf.: 90 61 06 00)

     FACT-team, DPS Solvang (aktivt oppsøkende behandlingsteam. Psykiatri.). Kritiske faser. Forebygge krise. Stabilisere.       Frivillige organisasjoner:

     Barsnakk - BARN AV RUSMISBRUKERE - (http://www.barnavrus.no/tilbud/barsnakk/)

  • Blå kors kompasset - Vokst opp i et hjem med rus? ( https://www.blakors.no/kompasset/)
  • Familieklubbene i Norge - Det er lettere å finne veien når man ikke er alene - (https://www.familieklu
  • Al-anon familie: (http://al-anon.no/)
  • Al-ateen ungdom: (http://al-anon.no/er-al-anon-noe-for-meg/alateen/). For deg som vokst opp med rusavhengig far eller mor. 13-19 år.
  • A-larm (http://a-larm.no). Landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon.
  • Mental Helse Ungdom (for barn og unge opptil 36 år) (https://mentalhelseungdom.no/)