Målgruppe

 • Innvandre
 • Rusavhengige
 • Soningsdømte
 • Mennesker som sliter psykisk
 • Mennesker som trenger et miljø
 • Familier som sliter med økonomi
 • Ensomme
 • Bevegelseshemmede
 • Eldre som trenger litt bistand
 • Unge i risikosone

         Fokus:

 • Ressurser og muligheter
 • Forebyggende arbeid
 • Ettervern
 • Enkle og praktiske løsninger som virker
 • Samarbeid på tvers av profesjoner,

          fagfelt og bransjer

        Målsetting:

 • Normalisering
 • integrering og inkludering
 • God psykisk helse
 • En meningsfylt hverdag
 • Deltakelse og lagarbeid
 • Lønnet arbeid for den enkelte

Kristiansand konsult holder foredrag på videregående skoler og ved universitet, ved behandlingsinstitusjoner og i fengsler etc. etc. Blant våre ansatte har vi både fagutdannede og medarbeidere med erfaring og bakgrunn i stoffmisbruk, alkoholisme, psykiatriske innleggelser eller fengselsopphold. Enkelte av våre ansatte er innvandrere som har erfart hva det vil si å måtte flykte fra sitt eget hjemland.

Mangfold


Kristiansand konsults målgruppe er stor. Hos oss er alle velkommen! Vi ønsker å unngå klassifisering av mennesker ved å tilskrive dem spesielle kjennetegn og egenskaper. Etter vår oppfatning bidrar slik forskjelliggjøring til negative stigma. Vi legger opp til å la mennesker få være seg selv uten å måtte passe inn eller spille en rolle som avviker eller hjelpetrengende. Vi tror det er enklere for mennesker, hva enn de måtte slite med, å finne sin plass blant et mangfold av andre, i en flokk uten gruppespesifikke negativt ladede kjennetegn. Fordommer brytes ned, grupper og mennesker imellom, når man er sammen om noe og jobber for samme mål, tross ulikhetene