Rettferd   ●   Likeverd   ●   Lagarbeid   ●   Eierskap   ●   Forankring   ●   Utvikling   ●   Innhold

GODT NYTTÅR


Fra oss i

KRISTIANSAND

KONSULT

Foredrag


Våre medarbeidere har egenerfaringer innen innvandring og integrering, rus og psykiatri, institusjonsopphold, tilfriskning og tilbakefall. Arbeid innen rus- og psykiatrisk behandling. Representasjon i råd, utvalg og styringsgrupper. Foredrag ved universiteter, videregående skoler, rusbehandlingsinstitusjoner, fengsler og psykiatriske sykehus. I vår stab har vi naturligvis også ansatte med tung faglig kompetanse.

Foredrag, Drop in, Kristiansand kommune.

Organisert fritid

Organisert fritid

Organisert

Mandager, onsdager, fredager & Lørdager

KK CUP nr. 1 er fullført.

Vi arrangerer ny cup i januar

med enda flere deltagende lag.

Ettersom det koster mye å leie arena  (Bane/hall) 

fra kommunen, er vi i skrivende stund kr. 10.000, -

i minus. Vi har derfor opprettet en SPLEIS. Følg link

Les mer om de forskjellige grupper og møtesteder ved å følge link til hvert enkelt prosjekt. Det kommer stadig nye konsepter på dagsorden, og vi tar gjerne en prat med deg som har en idé om et opplegg som vi kunne eller burda ha satt i gang, kanskje med deg på laget?! Vi er stadig på utkikk etter dedikerte medarbeidere!

ALLE VÅRE GRUPPER OG PROSJEKTER I ORGANISERT FRITID, SOM HAR VÆRT NEDE I JULEN ÅPNER OPP, ÉN OG ÉN FORTLØPENDE.

I  TILLEGG TIL OVENFOR BESKREVNE GRUPPER, KURS OG TREFF, PLANLEGGES MINST 1 LØRDAG HVER MÅNED FORBEHOLDT KVINNER. HER VIL BLI SERVERT MIDDAG FOR EN SYMBOLSK SUM PÅ KR. 50, -.  TURGRUPPEN ER I GANG INNEN FEBRUAR, ETTERFULGT AV FISKE, STYRKE OG STRESSFRI TRENING MED MANGE TILFELDIGE PAUSER. ALLE ANDRE GRUPPER GÅR SOM NORMALT FRA OG MED UKE 2.

                         SOSIALT ARBEID                                                          FOREBYGGING                                                          ETTERVERN                                 

Opplevelsen av å bo i et trygt og godt hjem er grunnleggende. For de fleste av oss er dette en selvfølge. Mennesker som sliter med rus eller psykiatri, innvandrere og langtids arbeidsledige opplever det ofte annerledes.

Mennesker i fellesskap og daglig funksjon. På skole, jobb eller annen virksomhet, med muligheter til å være oss selv og vokse, bidra sammen med andre, identifisere oss med andre, være noe for de andre og forplikte oss overfor andre. Alt dette er avgjørende for et vellykket endrings- eller integreringsprosjekt.

KK har kontaktpersoner innen rus og avhengighet: gruppeledere og Kontaktpersoner med erfaring og kunnskap innen psykiatri, traumer, innvandring, integrering, soning i fengsel, volds- og andre dårlige miljø. Flere av våre medarbeidere er ansatt i kommuner og andre  offentlige foretak på daglig basis.

Pårørende til mennesker med psykisk sykdom eller rusproblemer har det svært utfordrende. Fysiske, psykiske, sosiale og familiære belastninger blir ofte overveldende for de aller nærmeste. En rusavhengig kan gjerne sies å ha det nokså enkelt i forhold til sine pårørende. Han eller hun kan jo simpelthen bare ruse bort de vonde følelsene og opplevelsene. Kristiansand konsult vil sikre nødvendig oppfølging av tilbud til pårørende av rusavhengige og mennesker som sliter med psykisk lidelse.

Kristiansand konsult har medarbeidere som jobber med ungdom. Disse har stor erfaring med problematikk relatert til f.eks. vanskelig oppvekst og manglende hjelpeapparat.

Organisasjonsnummer: 927 186 101

KK  er registrert som Grasrotmottaker.

Hvis du fører oss opp som din Grasrot-mottaker, mottar vi støtte hver gang du leverer tipping.

Websiden er under oppdatering. Derfor litt uoversiktlig for øyeblikket. Hvert organiserte fritidsprosjekt har eller skal få egne grupper på Facebook. Alle de ovenfor nevnte er oppe og går, med unntak av styrketreningen som er satt litt på vent bl.a. grunnet manglende midler. Selv om vi har fått til en avtale om gratis trening på SATS, oppstår alltid kostnader i forbindelse med slikt.


På grunn av mye arbeid med både administrasjon og flere, etterhvert vel fungerende grupper med flere nye mennesker i våre rekker, har det ikke blitt tid til å bry seg nevneverdig om Web, enn så lenge. Etter 2 års drift har vi endelig fått tak i en kompetent styreleder. Vi har opprettet samarbeid med flere nye sponsorer og andre frivillige organisasjoner. Websiden vil sannsynligvis være oppdatert innen 2023. Alt er noe hektisk nå om dagen, og svært mye utsatt administrativt arbeid må ferdigstilles før desember. Ring eller send en SMS om det ønskes informasjon om hvert enkelt prosjekt. I tillegg til de ovennevnte opplegg, blir de fleste av følgende grupper igangsatt før nyåret: Tur- og fiskegruppe, dame-dag med matservering, Sjakk og bøker. Orientering kommer ...

For å komme tilbake til forside: trykk på logo-ikon. Øverst eller nederst på hver side

 SAMARBEIDSPARTNERE

 • Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon
 • Universitetet i Agder
 • Kristiansand kommune
 • Kriminalomsorgen
 • Hennig-Olsen is
 • Egon
 • Lund silketrykkeri
 • Bedriftssupport
 • Norsk fotballtrenerforening
 • Næringsdrivende i Agder
 • Sørlandet sykehus, Psykiatrisk
 • Stiftelsen Petter Uteligger
 • Agder bedriftsidrettskrets 
 • HBAF
 • Batteriet
 • Aveluna
 • Frelsesarmeen
 • SATS
 • Herlig land
 • Sportsprofil

Kristiansand konsult budsjetterer med minimalt av kostnader til administrasjon og ledelse.  Vi har som prinsipp å fungere som et annerledes prosjekt, hvor pengene går dit de skal, direkte til de som vi jobber for og med. Ta gjerne kontakt for en samtale. Sammen finner vi løsninger.